Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας. Εφόσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies. 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
interreg

Σήμερα την 24-12-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά, συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ύστερα από την 4789/24-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1, του ν.4635/2019. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα ένδεκα (11) μέλη, παραβρέθηκαν και τα δέκα (10) , επιλήφθηκε της εξετάσεως των επομένων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1.ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Facebook Image