Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας. Εφόσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies. 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
interreg

Εισήγηση για χρονική παράταση υποβολής δικαιολογητικών του συνοπτικού διαγωνισμού παροχής γενικών υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας για τους υπαλλήλους της ΥΚΠΑΑΠ του Δ. Λαγκαδά ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.411,48€ με Φ.Π.Α. 24%
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Π.Φ.Α. ΣΟΧ-1/2020
ΠΡOΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Π.Φ.Α. ΣΟΧ-1/2020
ΣΟΧ-1/2020 Πρόσληψη οκτώ (8) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.)
Προκήρυξη συνοπτικου Μειοδοτικου Διαγωνισμου για την Προμήθεια ιατρικου εξοπλισμου και εξοπλισμου τηλεϊατρικής στο πλαίσιο του εργου “HEALTH CARE CENTER”
Δεύτερη επαναπροκήρυξη για την παραχώρηση χρήσης του ΚΑΠΗ Τ.Κ.
ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΥΚΠΑΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 8,413,90 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24%.
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΟΧ 2/2018
ΣΟΧ-2-2018 Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Αξιολόγησης
ΣΟΧ-2/2018 πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) για την περίοδο 2018-2019
Παραχώρηση της χρήσης κυλικείου του Κ.Α.Π.Η. της Τ.Κ. Ξυλόπολης
Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ. αρ. 28-09-2018/3458 (ΑΔΑΜ 18PROC003762626 Διακήρυξη)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΠΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018
Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για τη ΣΟΧ-1/2018 για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της Γ.Γ. Αθλητισμού για την περίοδο 2017-2018
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ-1/2018 για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της Γ.Γ. Αθλητισμού για την περίοδο 2017-2018
Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ3/2017 για την ειδικότητα ΠΕ Νηπιαγωγών
Προκήρυξη για την πρόσληψη 1 ατόμου ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών/τριών Φυσικής Αγωγής
Προκήρυξη για την πρόσληψη 2 ατόμων ειδικότητας ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Προκήρυξη για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, ενός (1) ατόμου με ειδικότητα ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Facebook Image