Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας. Εφόσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies. 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
interreg

   Από την ίδρυση του Νομικού Προσώπου της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά στις 26/5/2011 με το υπ. αριθ. ΦΕΚ 994, τεύχος 2ο άρχισε ουσιαστικά η λειτουργία του αθλητικού τομέα κάτω από την νέα δομή των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών όπως οριζόταν από τον νόμο του Καλλικράτη και των συνοδευτικών νόμων και εγκυκλίων αυτού. Στη συστατική πράξη ίδρυσης της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. αναφέρονται ως σκοποί της λειτουργίας του Αθλητικού Τμήματος της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. οι εξής :

1.Η κάλυψη όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της περιοχής.

2.Η υποστήριξη και λειτουργία του μαζικού αθλητισμού.

3.Η υποστήριξη και λειτουργία του σωματειακού αθλητισμού.

4.Η υποστήριξη και λειτουργία του σχολικού αθλητισμού καθώς και τοπικών φορέων και φορέων ατόμων με ειδικές ανάγκες.

5.Η υποστήριξη προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

   Κατά συνέπεια των παραπάνω το Αθλητικό Τμήμα της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. δραστηριοποιείται σε τρεις βασικούς άξονες :

Α)  Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης

Β)  Διοργάνωση Αθλητικών Εκδηλώσεων και Αγώνων

Γ)   Λειτουργία των Χώρων Άθλησης της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2394020841

ΦΑΞ: 2394022391

e-mail : sportsdlag@yahoo.gr

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Facebook Image