Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας. Εφόσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies. 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
interreg

Ο Πρόεδρος της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. κ. Μπίκας Κωνσταντίνος έχοντας υπόψη :

1. Το ΦΕΚ 461 – Τεύχος B’ – 14.02.2020 – Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.

2. Το ΦΕΚ 3615 – Τεύχος B’ – 31.08.2020 - «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους        (Π.Α.γ.Ο) έτους 2020-2021»,

3. Το υπ. αριθ. έγγραφο ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΣΥ/ΤΣΠΕΠΑΟ/484043/1164 – 08.09.2020 του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού με θέμα «ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021»,

4. την υπ. αριθ. 67/2020 (ΑΔΑ:Ω7ΟΒΟΛ53-ΣΦ5) Απόφαση του Δ.Σ. της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. «Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας 2020-2021 - Πρόσληψη Πτυχιούχων ΦυσικήςΑγωγής - Ορισμός τριμελούς επιτροπής για τη διαδικασία πρόσληψής τους»

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

την πρόσληψη οκτώ (8) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) που θα υλοποιήσουν τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους 2020-2021 έως και 8 μήνες (έως τις 31/7/2020) σύμφωνα με τους όρους του Οργανωτικού Πλαισίου των ΠΑγΟ (ΦΕΚ 461 – Τεύχος B’ –14.02.2020) όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 1.

Οι Υποψήφιοι Π.Φ.Α. πρέπει να διαθέτουν ως τυπικό προσόν το πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ήισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής. Για τις δύο (2) από τις παραπάνωθέσεις (20%) θα προσληφθούν Π.Φ.Α. χωρίς την προσμέτρηση προϋπηρεσίας σύμφωνα με το Άρθρο 7.5 -Θέματα απασχόλησης Π.Φ.Α. στα ΠΑγΟ.

Οι ΠΦΑ που θα επιλεγούν πρέπει να εργαστούν σε όποια Δημοτική Ενότητα του Δήμου Λαγκαδά και σε οποιοδήποτε πρόγραμμα τους υποδειχθεί.

 

201019. προκήρυξη ΠΦΑ ΠΑγΟ 20-21.pdf

201020. ΣΟΧ 2 - 2020 ΕΝΤΥΠO ΑΙΤΗΣΗ για συμμετοχή στην ΣΟΧ 2 - 2020.doc  

201020. ΣΟΧ 2 - 2020 ΕΝΤΥΠO Υ.Δ. για συμμετοχή στην ΣΟΧ 2 - 2020.doc

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Facebook Image