Η Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά, προκειμένου να υλοποιήσει τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, τα οποία γίνονται σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την περίοδο 2017-2018, προτίθεται να προσλάβει είκοσι ένα (21) Ωρομίσθιους Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) με τυπικό προσόν το πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής των ειδικοτήτων Αντισφαίρισης, Άρσης Βαρών, Ειδικής Αγωγής, Ιστιοπλοΐας, Καλαθοσφαίρισης, Κλασικού Αθλητισμού, Κολύμβησης, Μαχητικών Αθλημάτων, Παραδοσιακών Χορών, Πετοσφαίρισης, Ποδοσφαίρου, Ενόργανης Γυμναστικής και Υπαίθριων Δραστηριοτήτων.

 

Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ-1/2018 και την ΠΕΡΙΛΗΨΗ αυτής.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Οι ενδιαφερόμενοι ΠΦΑ πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση - κατεβάστε την αίτηση
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. Βεβαίωση Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.
 5. Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών
 6. Φωτοτυπία της κύριας ειδικότητα
 7. Φωτοτυπία μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών
 8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 10. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στα ΠΑγΟ
 11. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας
 12. Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε όποια Δημοτική Ενότητα του υποδειχθεί και ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση) - κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ. Οι ενδιαφερόμενοι ΠΦΑ μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Αθλητισμού της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά (κτήριο ΚΑΠΗ Λαγκαδά, Χρ. Σμύρνης 29, 3ος όροφος ) από 07/05/2018 έως και 17/05/2018 (εργάσιμες ημέρες) κατά τις ώρες 9:30-13:30 (Τηλ. επικοινωνίας 2394020841).

 

 

 

 

 

Ακολουθήστε μας στο FB

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας. Εφόσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies.