ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

    Μπορείτε να δείτε τους οριστικούς πίνακες επιτυχόντων πτυχιούχων της υπ'αριθμ ΣΟΧ1/2017 για το Πρόγραμμα Άθλησης για Όλους εδώ και το πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης εδώ

Ακολουθήστε μας στο FB