Ο Πρόεδρος της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά προκηρύσσει την παραχώρηση της χρήσης κυλικείων Κ.Α.Π.Η. της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου.

    Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο ΝΠΔΔ του Δήμου Λαγκαδά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση της χρήσης των κυλικείων των ΚΑΠΗ της ΔΚ Ζαγκλιβερίου, της ΤΚ Ξυλόπολης και της ΤΚ Κριθιάς.

    Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:

  • άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.)
  • πολύτεκνοι, και
  • μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης εδώ.

Ακολουθήστε μας στο FB

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας. Εφόσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies.