Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ. αρ. 28-09-2018/3458 (ΑΔΑΜ 18PROC003762626 Διακήρυξη)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΠΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018
Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για τη ΣΟΧ-1/2018 για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της Γ.Γ. Αθλητισμού για την περίοδο 2017-2018
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ-1/2018 για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της Γ.Γ. Αθλητισμού για την περίοδο 2017-2018
Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ3/2017 για την ειδικότητα ΠΕ Νηπιαγωγών
Προκήρυξη για την πρόσληψη 1 ατόμου ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών/τριών Φυσικής Αγωγής
Προκήρυξη για την πρόσληψη 2 ατόμων ειδικότητας ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Προκήρυξη για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, ενός (1) ατόμου με ειδικότητα ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
Οριστικά αποτελέσματα επιτυχόντων πτυχιούχων για τα ΠΑγΟ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΟΧ 1/2017 ΠΦΑ
Πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της Γ.Γ. Αθλητισμού για την περίοδο 2016-2017.
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια αναλώσιμου υλικού (ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ, ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΑΚΙΑ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ)
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια γραφικής υλης και μικροαντικειμένων γραφείου
Προκήρυξη για τη µίσθωση ενός (1) ακινήτου, για τη στέγαση του Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Λαγυνών
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση τουριστικών λεωφορείων για τη μετακίνηση των μελών των Κ.Α.Π.Η.
Παραχώρηση της χρήσης κυλικείων Κ.Α.Π.Η. της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου
Αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ1/2016 για δύο θέσεις ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Προκήρυξη για την πρόσληψη 2 ΠΕ Καθηγητών/τριών Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα αθλητικών δραστηριοτήτων κλειστών χώρων
Διακήρυξη εκμίσθωσης κυλικείων των ΚΑΠΗ
Ακολουθήστε μας στο FB
 

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας. Εφόσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies.