Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ3/2017 για την ειδικότητα ΠΕ Νηπιαγωγών
Προκήρυξη για την πρόσληψη 1 ατόμου ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών/τριών Φυσικής Αγωγής
Προκήρυξη για την πρόσληψη 2 ατόμων ειδικότητας ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Προκήρυξη για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, ενός (1) ατόμου με ειδικότητα ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
Οριστικά αποτελέσματα επιτυχόντων πτυχιούχων για τα ΠΑγΟ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΟΧ 1/2017 ΠΦΑ
Πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της Γ.Γ. Αθλητισμού για την περίοδο 2016-2017.
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια αναλώσιμου υλικού (ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ, ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΑΚΙΑ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ)
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια γραφικής υλης και μικροαντικειμένων γραφείου
Προκήρυξη για τη µίσθωση ενός (1) ακινήτου, για τη στέγαση του Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Λαγυνών
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση τουριστικών λεωφορείων για τη μετακίνηση των μελών των Κ.Α.Π.Η.
Παραχώρηση της χρήσης κυλικείων Κ.Α.Π.Η. της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου
Αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ1/2016 για δύο θέσεις ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Προκήρυξη για την πρόσληψη 2 ΠΕ Καθηγητών/τριών Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα αθλητικών δραστηριοτήτων κλειστών χώρων
Διακήρυξη εκμίσθωσης κυλικείων των ΚΑΠΗ
Ανακοίνωση οριστικών πινάκων ΣΟΧ4/2015
ΠΙΚΑΚΕΣ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ υποψηφίων Π.Φ.Α. ανά κωδικό θέσης της ΣΟΧ 4 / 2015
Προκήρυξη πρόσληψης Δ.Ε. ΜΟΥΣΙΚΩΝ , Π.Ε. ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της Γ.Γ. Αθλητισμού για την περίοδο 2015-2016
Πίνακας επιτυχόντων Π.Φ.Α. της ΣΟΧ3/2015
Ακολουθήστε μας στο FB