ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

·         Άνεργοι και ανασφάλιστοι

·         Εργαζόμενοι χωρίς δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης

·         Μετανάστες

·         Άτομα με ειδικές ανάγκες χωρίς γονική ή άλλη μέριμνα

·         Άστεγοι

·         Οικονομικά αδύναμοι πολίτες

Ακολουθήστε μας στο FB