ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τηλέφωνα επικοινωνίας Βοήθεια στο σπίτι

Βοήθεια στο σπίτι Νέων Καλινδοίων: 23930 81259

Βοήθεια στο σπίτι Ζαγκλιβερίου: 23933 30224 / 23933 30220

Βοήθεια στο σπίτι Κορώνειας: 23933 30322 / 23930 22157

Βοήθεια στο σπίτι Βερτίσκου: 23943 30123/23943 30149

Βοήθεια στο σπίτι Λαγκαδά: 23940 20843

Βοήθεια στο σπίτι Λαχανά: 23943 30448 / 23940 20679

Βοήθεια στο σπίτι Σοχού: 23953 30153/23950 20005

Ακολουθήστε μας στο FB