• Παιδικοί Σταθμοί
  • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
  • Αθλητισμός
  • Βοήθεια στο Σπίτι
  • Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο
  • Κ.Α.Π.Η.

  

   Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Λαγκαδά όρισε ως νέα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π (αριθμός απόφασης 256/2015) τους κάτωθι:

Τακτικά Μέλη

1. Αϊβαζίδης Χαράλαμπος   Δημοτικός Σύμβουλος

2. Βακιάνης Παντελεήμων Δημοτικός Σύμβουλος

3. Κουτλιάνος Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος

4. Μήττας Γεώργιος   Δημοτικός Σύμβουλος

5. Μπρόζος Φώτιος   Δημοτικός Σύμβουλος (από τη μειoψηφία)

6. Σισκούδης Αστέριος   Δημοτικός Σύμβουλος (από τη μειoψηφία)

7. Μουρτάζης Χαράλαμπος   κάτοικος-δημότης Δήμου Λαγκαδά

8. Μπόρα Ειρήνη   κάτοικος-δημότης Δήμου Λαγκαδά

9. Βάγιος Χρήστος   κάτοικος-δημότης Δήμου Λαγκαδά

10. Αντωνιάδης Σταύρος κάτοικος-δημότης Δήμου Λαγκαδά

11. Λιάντζη Γεωργία   εργαζόμενη του Νομικού Προσώπου

    Πρόεδρος της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. είναι ο κ. Αϊβαζίδης Χαράλαμπος και αντιπρόεδρος ο κ. Μήττας Γεώργιος .

Ακολουθήστε μας στο FB